!css

Guangzhou

Locations map
Guangzhou
Room 2203, 22/F, Main Tower, Guangzhou International Finance Center,
510623 Guangzhou
Tel : +86 020-3819 7555
Fax : +86 020-3819 7664

Room 2203, 22/F, Main Tower,
Guangzhou International Finance Center,
No. 5 Zhujiang Xi Road, Tianhe District,
Guangzhou 510623

Tel : +86 020-3819 7555
Fax: +86 020 3819 7664
Web: www.societegenerale.cn